Pensioeninformatie

Bedrijfstakpensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Op deze website vindt u alle informatie over de CAO voor de Houtverwerkende Industrie en over belangrijke instrumenten en activiteiten voor de sector. Zoals de branche specifieke RI&E, de ATEX-leidraad, de scholingssubsidie en het Sectorpunt Hout voor preventie, arbo en re-integratievragen.

 

PREMIE 2019 SOCIAAL FONDS VOOR DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE

De premie voor het Sociaal Fonds bedraagt voor 2019 vooralsnog 0,55% (waarvan 0,16% voor de wga-gatverzekering) van de in het voorgaande jaar in de onderneming uitbetaalde brutoloon Sociale Verzekeringen (€ 55.927 in 2019).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAWW, reparatie van het 3e WW-jaar

zie cao-informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLINGSSUBSIDIE VANAF 2018 is gewijzigd

Zie Scholingssubsie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOONTABELLEN CAO HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE 2016-2018

De loontabellen cao Houtverwerkende Industrie 2016-2018 vindt u hier.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAO HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE 2016-2018 en CAO-INFORMATIE

DE CAO IS TE VINDEN BIJ CAO-INFORMATIE

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANPASSING WGA-GATVERZEKERING

Om voor een aanvulling op de WGA-uitkering in aanmerking te komen, moeten werknemers uiterlijk 13 weken na ziekmelding bij de verzekeraar zijn aangemeld. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Houtbranche lanceert campagne 'Houtstof tot nadenken'

Zie deze blog: NieuwsHoutstoftotnadenken

De campagne is een initiatief van zeven sociale partners uit de houtbranche (FNV, CNV, VVNH, NBvT, CBM, EPV en Dutch Man) en heeft als doel de blootstelling aan houtstof op de werkvloer terug te dringen.

Op woensdag 21 juni heeft de kick-off van de campagne ‘Houtstof tot nadenken’ plaatsgevonden, met een voorlichtingsmiddag bij Verweij Houttechniek in Woerden. De campagne is een initiatief van zeven sociale partners uit de houtbranche (FNV, CNV, VVNH, NBvT, CBM, EPV en Dutch Man) en heeft als doel de blootstelling aan houtstof op de werkvloer terug te dringen. De campagne wordt onder de aandacht gebracht bij bedrijven binnen de branche en zal daarnaast breed worden uitgemeten in de media. Alles voor een risicovrije werkplek.

Houtstof tot nadenken

Te hoge blootstelling aan houtstof brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is men verplicht om onder de wettelijke grenswaarde van 2 milligram per kubieke meter te blijven (daggemiddelde van 8 uur). Met de campagne ‘Houtstof tot nadenken’ geven de betrokken organisaties aan dat een schone en risicovrije werkplek vanzelfsprekend moet zijn.

Voorlichting & oplossingen
 Voorkomen is beter dan genezen. De campagne is dan ook gericht op het geven van voorlichting en het aandragen van oplossingen om veilig te kunnen omgaan met houtstof. Op de website www.houtstoftotnadenken.nl worden de risico’s, oplossingen én verplichtingen voor werkgevers uitgebreid uiteengezet. Met voorlichtingsmateriaal - waaronder posters, flyers en stickers – brengen de initiatiefnemers de boodschap onder de aandacht bij werknemers, werkgevers en alle andere betrokkenen in de houtbranche.

www.houtstoftotnadenken.nl

Klik hier voor de Flyer Houtstof campagne

 

 

 

.