Pensioeninformatie

Bedrijfstakpensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Op deze website vindt u alle informatie over de CAO voor de Houtverwerkende Industrie en over belangrijke instrumenten en activiteiten voor de sector. Zoals de branche specifieke RI&E, de ATEX-leidraad, de scholingssubsidie en het Sectorpunt Hout voor preventie, arbo en re-integratievragen.

Premie Sociaal Fonds 2017 gewijzigd

De premie voor het Sociaal Fonds bedraagt voor 2017 0,51% (waarvan 0,16% voor de wga-gatverzekering) van de in het voorgaande jaar in de onderneming uitbetaalde brutoloon Sociale Verzekeringen (€ 52.763 in 2016). 

Aanvraag Scholingssubsidie 2016 kan aangevraagd worden.

Maar let op: de procedure is iets gewijzigd. zie Scholing, Scholingssubsidie. 

CAO Houtverwerkende Industrie 1 januari 2015 tot en met 30 september 2016

Het onderhandelingsresultaat:
• De looptijd van de nieuwe CAO Houtverwerkende Industrie is van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2016)  met een loonsverhoging van 1,8% per 1 januari 2016 en een loonsverhoging van 0,5% per 1 augustus 2016.
• Er vindt een eenmalige uitkering plaats van € 50,- bruto in december 2015.
• De VPL premie bedraagt voor 2016 1,5%
• De grens voor seniorendagen wordt met één jaar opgerekt van 55 jaar naar 56 jaar (ingangsdatum 1 januari 2016).

  • De duur en opbouw van de WW en WGA worden gerepareerd conform afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en brieven van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013 en 11 juli 2014 zijn gemaakt. Cao-partijen schatten in dat de private aanvullende WW/WGA in 2016 en 2017 0,2% van het SV-loon kost.

 

Er wordt geen CAO-boekje gedrukt. U kunt de tekst van het CAO-boekje hier vinden.

.