Pensioeninformatie

Bedrijfstakpensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Op deze website vindt u alle informatie over de CAO voor de Houtverwerkende Industrie en over belangrijke instrumenten en activiteiten voor de sector. Zoals de branche specifieke RI&E, de ATEX-leidraad, de scholingssubsidie en het Sectorpunt Hout voor preventie, arbo en re-integratievragen.

Nieuwe CAO Houtverwerkende Industrie 1 januari 2015 tot en met 30 september 2016

CAO-partijen in de Houtverwerkende industrie hebben een akkoord bereikt voor een nieuwe CAO voor de Houtverwerkende Industrie.

Het onderhandelingsresultaat:
• De looptijd van de nieuwe CAO Houtverwerkende Industrie is van 1 januari 2015 tot en met 30 september 2016)
  met een loonsverhoging van 1,8% per 1 januari 2016 en een loonsverhoging van 0,5% per 1 augustus 2016.
• Er vindt een eenmalige uitkering plaats van € 50,- bruto in december 2015.
• De VPL premie wordt voor 2016 verhoogd naar 2% (huidige premie 1,5%).
• De grens voor seniorendagen wordt met één jaar opgerekt van 55 jaar naar 56 jaar (ingangsdatum 1 januari 2016).

  • De duur en opbouw van de WW en WGA worden gerepareerd conform afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 en brieven van de Stichting van de Arbeid van 24 december 2013 en 11 juli 2014 zijn gemaakt. Cao-partijen schatten in dat de private aanvullende WW/WGA in 2016 en 2017 0,2% van het SV-loon kost.

 

Er wordt geen CAO-boekje gedrukt. U kunt de tekst van het CAO-boekje hier vinden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanpassing WGA-gatverzekering per 1 januari 2014 / premie WGA-gatverzekering in 2016 blijft 0,16%

De premie voor de WGA-gatverzekering is met ingang van 1 januari 2014 verlaagd naar 0,16%. Voor 2016 blijft de premie gelijk.
De totale premie (inclusief WGA-premie) voor het Sociaal Fonds Houtverwerkende Industrie bedraagt in 2016 0,51%

Zie CAO-informatie, WGA-gatverzekering.

De website is een initiatief van CAO-partijen, vertegenwoordigd in het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie. Dit zijn: de Dutch Manufacturing Association (Dutch-Man), de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten, FNV Bouw en CNV Vakmensen.