Pensioeninformatie

Bedrijfstakpensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw

Op deze website vindt u alle informatie over de CAO voor de Houtverwerkende Industrie en over belangrijke instrumenten en activiteiten voor de sector. Zoals de branche specifieke RI&E, de ATEX-leidraad, de scholingssubsidie en het Sectorpunt Hout voor preventie, arbo en re-integratievragen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

UW STEM AUB voor het ESF-project: Duurzaam werken in het Hout

Het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie is in het kader van duurzame inzetbaarheid in 2017 een ESF-project gestart met de naam Duurzaam werken in het Hout.

 

Op 8 november aanstaande zal het Ministerie van Sociale Zaken de ESF-Award 2017 uitreiken. Het project Duurzaam werken in het Hout is één van de tien finalisten voor deze prijs!.

 

Voor de verkiezing van de Publieksprijs van de ESF-Award zijn  promotiefilmpjes  gemaakt die op de Facebookpagina van het Agentschap SZW zijn geplaatst, zie Facebookpagina

 

Uw collega’s en u kunnen op de Facebookpagina in oktober uw stem voor deze Publieksprijs uitbrengen. Wij rekenen op uw stem voor ons project Duurzaam werken in het Hout!

 

Wij vragen u om dit bericht met uw collega’s en andere geïnteresseerden te delen. Het is per slot van rekening uw project.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKKOORD CAO HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE

2016-2018 BEREIKT

ZIE CAO-INFORMATIE

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Houtbranche lanceert campagne 'Houtstof tot nadenken'

De campagne is een initiatief van zeven sociale partners uit de houtbranche (FNV, CNV, VVNH, NBvT, CBM, EPV en Dutch Man) en heeft als doel de blootstelling aan houtstof op de werkvloer terug te dringen.

Op woensdag 21 juni heeft de kick-off van de campagne ‘Houtstof tot nadenken’ plaatsgevonden, met een voorlichtingsmiddag bij Verweij Houttechniek in Woerden. De campagne is een initiatief van zeven sociale partners uit de houtbranche (FNV, CNV, VVNH, NBvT, CBM, EPV en Dutch Man) en heeft als doel de blootstelling aan houtstof op de werkvloer terug te dringen. De campagne wordt onder de aandacht gebracht bij bedrijven binnen de branche en zal daarnaast breed worden uitgemeten in de media. Alles voor een risicovrije werkplek.

Houtstof tot nadenken

Te hoge blootstelling aan houtstof brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is men verplicht om onder de wettelijke grenswaarde van 2 milligram per kubieke meter te blijven (daggemiddelde van 8 uur). Met de campagne ‘Houtstof tot nadenken’ geven de betrokken organisaties aan dat een schone en risicovrije werkplek vanzelfsprekend moet zijn.

Voorlichting & oplossingen
 Voorkomen is beter dan genezen. De campagne is dan ook gericht op het geven van voorlichting en het aandragen van oplossingen om veilig te kunnen omgaan met houtstof. Op de website www.houtstoftotnadenken.nl worden de risico’s, oplossingen én verplichtingen voor werkgevers uitgebreid uiteengezet. Met voorlichtingsmateriaal - waaronder posters, flyers en stickers – brengen de initiatiefnemers de boodschap onder de aandacht bij werknemers, werkgevers en alle andere betrokkenen in de houtbranche.

www.houtstoftotnadenken.nl

Klik hier voor de Flyer Houtstof campagne

 

 

 

.