Het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie (SFH) kent al geruime tijd een scholingssubsidieregeling.
Hiermee kunt u als werkgever een deel van de kosten van bedrijfs- of functiegerichte scholing van uw werknemers door het Sociaal Fonds vergoed krijgen.

Aanvragen scholingssubsidie 2017

U kunt vanaf 23 januari 2018 scholingssubsidie aanvragen over gevolgde scholing in 2017. Indienen van de aanvragen scholingssubsidie is niet meer mogelijk.

Vanaf 2017 is de procedure:

  • Uw aanvraag voor scholingssubsidie mag het maximum van 0,39% van 80% van de loonsom over 2016 niet overschrijden. 

  • De aanvraagformulieren zijn gesplitst: 1 formulier voor caopersoneel en 1 formulier voor niet-caopersoneel.

  • Wat wordt NIET vergoed (niet indienen dus): (eendaagse) seminars en symposia, herhalingscursussen (ook voor EHBO en BHV), cursussen (bijvoorbeeld machine- en software-instructies) georganiseerd door de leveranciers.

  • Verander de naam van het werkblad niet (werknemer 1 bijvoorbeeld) en stuur de originele exelsheet(s) (NIET PDF) per mail toe.

    Met excelsheet caopersoneel én excelsheet niet-caopersoneel kunt u de aanvragen invullen.

De procedure is als volgt:

U vult per tabblad voor elke werknemer, die scholing heeft genoten in 2017, de gegevens in. Let erop dat u alle pull downregels invult.
U stuurt per mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.:
- de totale excelsheet (niet in PDF), vergezeld van:
- kopie loonstrook van de werknemer in de betreffende cursusmaand
- kopie factuur én betalingsbewijs van de opleiding/cursus
- het ingevulde formulier van de verklaring scholingsinstituut.
De bijlagen kunnen ook per post toegezonden worden. De excelsheet dient in elk geval per mail toegezonden te worden (adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ).
Daarnaast hebben wij ook de excelsheet getekend door u en de werknemer(s) nodig, kan gescand per mail of per post.

Erkenning opleidingsinstituut

Het opleidingsinstituut dient op te geven of het een erkend opleidingsinstituut is (bijv. door Ministerie van OCW, Crebo of Cedeo). Indien er geen sprake is van een erkenning door één van de genoemde partijen, kan het bestuur van het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie besluiten het opleidingsinstituut toch te erkennen.  
Het formulier waarop het opleidingsinstituut deze opgave kan doen, kunt u hier downloaden. Indien dit onderdeel niet wordt ingevuld, kan de subsidieaanvraag helaas niet in behandeling worden genomen.

Indienen van de aanvragen scholingssubsidie is niet meer mogelijk.

Scholingssubsidie 2018 en verder

Het bestuur van het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende industrie heeft besloten haar beleid ten aanzien van de scholingssubsidieregeling met ingang van 2018 te veranderen.

U wordt hierover in de loop van 2018 nader geïnformeerd.