Het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie (SFH) kent al geruime tijd een scholingssubsidieregeling.
Hiermee kunt u als werkgever een deel van de kosten van scholing van uw werknemers door het Sociaal Fonds vergoed krijgen.

Voor 2018 heeft het Bestuur SFH het subsidiebeleid veranderd.

Nader informatie hierover volgt.