De CAO voor de Houtverwerkende Industrie wordt afgesloten door:
de Dutch Manufacturing Association (Dutch-Man), de Nederlandse Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), de Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten, FNV en CNV Vakmensen.

In de CAO is door sociale partners afgesproken dat werkgevers jaarlijks premie afdragen aan het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie (SFH). Het Sociaal Fonds ontwikkelt activiteiten die van belang zijn voor de werkgevers en werknemers in de sector. De basis van deze activiteiten vormen de CAO-afspraken.

Het bestuur van het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie bestaat uit drie vertegenwoordigers van werknemerszijde en drie vertegenwoordigers van werkgeverszijde. Op dit moment bestaat het bestuur uit:

Namens de gezamenlijke werkgeversorganisaties
De heer W. van Dijk
De heer P.M. Schuil
De heer mr. A.J.M. Ceelaert

Namens de gezamenlijke werknemersorganisaties
De heer P. Ansems
De heer R. van Dijk

Secretaris
De heer mr. P.M. Schikhof

De statuten van het Sociaal Fonds Houtverwerkende Industrie kunt u hier downloaden.

Premie Sociaal Fonds en incassoreglement

De premie voor het Sociaal Fonds bedraagt voor 2020 0,64% (waarvan 0,16% voor de wga-gatverzekering) van de in het voorgaande jaar in de onderneming uitbetaalde brutoloon Sociale Verzekeringen (€ 55.927 in 2019).
Sociale partners hebben afgesproken dat de premie voor de wga-gatverzekering van 0,16% volledig ten laste van de werknemer komt. Dit betekent dat deze premie volledig op het brutoloon van de werknemer kan worden ingehouden.

Op de facturen van het Sociaal Fonds is het incassoreglement van toepassing.

Jaarlijks wordt een jaarrekening opgesteld en goedgekeurd door de accountant. De jaarrekening 2018 kunt hierdownloaden.

Bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de CAO voor de Houtverwerkende Industrie zijn, naast verplichte registratie bij het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie, verplicht aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw. Voor meer informatie over het BPF voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw klik hier.

Het secretariaat van het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie wordt gevoerd door Wissenraet Van Spaendonck te Tilburg, zie www.wispa.nl.

Het secretariaat is gevestigd op het volgende adres:

Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie
Reitseplein 1
5037 AA TILBURG

Postbus 4076
5004 JB TILBURG
T: 013-5944 451
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W: www.houtverwerkendeindustrie.nl

Kamer van Koophandel Tilburg nummer 41199289