Met ingang van 1 januari 2014 heeft SFH de collectieve WGA-gatverzekering bij een andere verzekeringsmaatschappij, namelijk Aevitae, afgesloten. De verzekering geldt voor alle werknemers op wie de CAO voor de Houtverwerkende Industrie van toepassing is.

Meldingen

Om voor een aanvulling op de WGA-uitkering in aanmerking te komen, moeten werknemers uiterlijk 13 weken na ziekmelding bij de verzekeraar zijn aangemeld.
Meldingen kunt u met bijgaand formulier doen aan het Sociaal Fonds voor de Houtverwerkende Industrie. Het Sociaal Fonds geeft de melding door aan de verzekeraar. Indien u werknemers heeft die al enige tijd ziek zijn, meldt deze dan tijdig aan bij het Sociaal Fonds, zodat tegenvallers worden voorkomen. De voorwaarden van de WGA-gatverzekering vindt u hier.

Wat is WGA?

Indien een werknemer twee jaar ziek is, wordt beoordeeld of de werknemer arbeidsongeschikt is. Als blijkt dat de werknemer tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt is, krijgt hij een uitkering uit de WGA (ofwel Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Een WGA-uitkering bestaat uit twee delen. Als 1e uitkering ontvangt de deels arbeidsongeschikte werknemer een loongerelateerde uitkering tot 70% van zijn huidig inkomen. Hoe lang de werknemer deze uitkering ontvangt, hangt af van zijn arbeidsverleden. Als deze uitkering afloopt, kunnen er twee situaties ontstaan met twee verschillende uitkeringen. De werknemer ontvangt een WGA-loonaanvulling of een WGA-vervolguitkering. Verdient de werknemer de helft of meer van wat hij nog zou kunnen verdienen, dan krijgt hij een WGA-loonaanvulling. Heeft de werknemer geen werk of verdient hij weinig, dan is er recht op de WGA-vervolg-uitkering.

WGA-gatverzekering met uitgebreide dekking

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn en een WGA vervolguitkering of WGA loonaanvulling ontvangen, hebben recht op een uitkering die aanvult tot 70% van het verschil tussen het oude gemaximeerde loon en het nieuwe loon. In deze uitkering wordt rekening gehouden met eventueel inkomen dat de werknemer verdient. De dekking geldt de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid. Heeft de werknemer binnen deze vijf jaar geen werk gevonden (of verdient de werknemer minder dan de helft van zijn oude inkomen) dan heeft de werknemer nog recht op een aanvullende uitkering.

Voor de eerste vijf jaar van arbeidsongeschiktheid bestaat recht op een bonusuitkering van 5% voor werknemers die minder dan 80-100% arbeidsongeschikt zijn en meer dan 50% van hun resterende verdiencapaciteit benutten.

Na deze periode van vijf jaar is de uitkering het verschil tussen het (gemaximeerde) jaarloon en het minimumloon vermenigvuldigt met het uitkeringspercentage dat bij de mate van arbeidsongeschiktheid hoort. 

Premie WGA-gatverzekering

De jaarlijkse premie bedraagt vanaf 1 januari 2018 0,16% over het loon, gemaximeerd op het maximum SV-loon, per werknemer (€ 55.927 in 2019 en € 57.232 in 2020). Voor 2019 en 2020 geldt hetzelfde percentage.

Sociale partners hebben afgesproken dat de premie volledig ten laste van de werknemer komt. Dit betekent dat deze premie volledig op het brutoloon van de werknemer kan worden ingehouden.

Heeft u als werkgever al een WGA-gatverzekering afgesloten?

Heeft u als werkgever al een WGA-gat verzekering én heeft u dispensatie van de collectieve regeling, dan blijft
de dispensatie van toepassing aangezien de verzekering inhoudelijk niet is gewijzigd
.

Ziek en arbeidsongeschikt?

De verzekeringen bij Aevitae gaan in vanaf 1 januari 2014. Dit houdt in dat, als uw werknemer ziek en vervolgens arbeidsongeschikt wordt na deze datum, hij valt onder de dekking van de verzekering van Aevitae.

Als uw werknemer ziek is geworden vóór 1 januari 2014 en vervolgens arbeidsongeschikt wordt, dan valt hij onder de dekking van de oude WGA-gatverzekering van De Amersfoortse. Indien u ziektegevallen van voor 1 januari 2014 wilt melden, dient u contact op te nemen met het secretariaat van het Sociaal Fonds.

Aanpassing in de WGA-gatverzekering, vanaf 1 januari 2013

De overheid heeft besloten om vanaf 1 januari 2013 de AOW-pensioengerechtigde leeftijd in stappen te verhogen naar 67 jaar. De WGA-gatverzekering is hier door de verzekeraar op aangepast.

Vanaf 1 januari 2013 zijn uw medewerkers verzekerd tot de nieuwe AOW-gerechtigde leeftijd. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Voor medewerkers, die op 1 januari 2013 ziek of arbeidsongeschikt zijn, geldt de oude eindleeftijd van 65 jaar. Deze medewerkers krijgen daardoor te maken met een AOW-gat, waarvoor zij in principe zelf een voorziening moeten treffen.

Vragen 

Heeft u vragen over de WGA-gat verzekering dan kunt u contact opnemen met  

Aevitae:

088-3535 791


Voor werknemers die vóór 1 januari 2014 ziek zijn geworden, geldt de vorige WGA-gat verzekering (van de Amersfoortse verzekeringsmaatschappij). Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met:

Meeùs Tilburg Chantal Nabben Relatie Beheerder Zakelijk      

T  013 549 06 28 F  013 543 74 97     

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. I www.meeus.com