DE CAO VOOR DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE 2016-2018 MET AANSLUITEND DE CAO SOCIAAL FONDS HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE 2016-2020 VIND U HIER

Intussen hebben voor de arbeidsvoorwaardencao na 31 december 2018 3 onderhandelingen plaatsgevonden tussen cao-partijen. Er is nog geen akkoord bereikt. 7 maart 2019 worden de onderhandelingen hervat.

 

PAWW, reparatie van het 3e WW-jaar

 

Cao-partijen betrokken bij de CAO voor de Houtverwerkende Industrie hebben ten behoeve van de reparatie van het 3e WW-jaar gekozen voor deelname aan de PAWW (private aanvulling WW). Het gaat hierbij om de private uitkering na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering.

Hiervoor is CAO afgesloten, die intussen Algemeen Verbindend is verklaard.
Aanleiding hiervoor was dat de overheid in 2016 aanpassingen heeft doorgevoerd in de hoogte en duur van deze uitkeringen.

Wat wordt gerepareerd?

De WW- en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WGA) zijn nu anders opgebouwd dan vroeger. Het recht op deze uitkeringen wordt anders berekend. De periode dat de werknemer recht heeft op deze uitkeringen is korter geworden. Werkt een werknemer langer dan 10 jaar, dan bouwt hij/zij in plaats van een maand nog maar een halve maand op per gewerkt jaar. De maximale duur van de uitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert en verlengt die periode door een aanvullende verzekering voor werknemers.

Wie betaalt de reparatie?

Cao-partijen zijn overeengekomen dat werknemers de PAWW-bijdrage betalen. Deze bijdrage is verschuldigd vanaf 1 november 2018. De werkgever, u dus, is verantwoordelijk voor het afdragen van de bijdrage aan Stichting PAWW. De Stichting beheert de kas en verzorgt de uitkeringen.

Op de website van de Stichting PAWW: www.spaww.nl vindt u alle informatie. Van de Stichting PAWW ontvangt u de benodigde informatie.

U kunt uw werknemers informeren met deze voorbeeldbrief.